Disclaimer

Bofina wil met deze website het publiek informeren over zijn activiteiten.

Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Als Bofina geïnformeerd wordt over onjuistheden, zullen we deze trachten te verbeteren. Bofina kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover Bofina geen zeggenschap heeft en waarvoor het geen verantwoordelijkheid draagt;
  • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Bofina kan niet waarborgen dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze website geen onderbreking zal kennen of niet door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Bofina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid beoogt Bofina niet zijn aansprakelijkheid te beperken waar die in strijd zou zijn met de wet.

Auteursrechtaanduiding

De reproductie of het gebruik van teksten, artikelen, beelden, multimedia-informatie, broncodes of elk ander document op deze website vereist steeds de voorafgaande toestemming.

Onze diensten

Uw boekhouder

De rekening klopt. Tenminste als ze gecontroleerd is door een vakkundige boekhouder.

Uw fiscale adviseur

Laat het onderste niet in de fiscale kan. Wij halen het eruit voor u.

Uw bedrijfscoach

Een klare kijk is goud waard. Om uw onderneming op het juiste spoor te leiden én houden.

Interesse?

Klik hieronder om een afspraak te maken.

Maak een afspraak