Hoe een btw-aangifte indienen?

Boekhouding en fiscaliteit Asse

De btw-aangiften moeten volgens een strikt vastgelegde timing gebeuren.

Hou die nauwlettend in de gaten, want vergetelheid kan leiden tot onnodige geldboetes. Die kunt u beter vermijden.

Waar houdt u rekening mee?

  • Bezorg uw boekhouder de aankoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften en alle documenten die nodig zijn voor de btw-aangifte.
  • Schrijf het bedrag tijdig over op Btw Brussel 679-2003000-47 met uw gestructureerde mededeling (u berekent die hier).
  • Betaal voor de twintigste van de maand die volgt op het aangegeven kwartaal (voor kwartaalaangevers voor 20 januari, 20 april, 20 juli, 20 oktober) of maand (voor maandaangevers, bijv. vóór 20 januari voor de aangifte van december).
  • Bent u een kwartaalaangever, dan betaalt u de voorschotten (berekend door uw boekhouder) voor de twintigste van de tweede en de derde maand volgend op het ingediende kwartaal.
  • Hebt u de aangifte te laat of niet inngediend? Hebt u de btw niet betaald? Dan kunt u een boete of interestverhoging krijgen: u ontvangt een brief dat er een “bijzondere rekening btw” geopend wordt. De betalingen daarvoor doet u op Btw Mechelen 679-2003493-55 mét de vermelding die op de brief staat.

Interesse?

Klik hieronder om een afspraak te maken.

Maak een afspraak